FANDOM


Youkai, inaczej duchy, to stworzenia niewidzialne dla większości ludzi. Niektóre są nieszkodliwe, żyją w swoich domach. Inne zaś czychają na nieostrożnych ludzi by ich pożreć.

Niektóre youkai wyglądają jak ludzie, inne jak zwierzęta. Są też takie, które mają swój osobliwy wygląd. najczęściej chodzą w tradycyjnych japońskich strojach, kimonach.
Url